Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Opis działalności w tekście łatwym do czytania - Powiat Wodzisławski

Opis działalności w tekście łatwym do czytania

 

Opis ułatwień i zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami w Starostwie w tekstach łatwych do czytania (ETR):

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym – pobierz plik
 2. Dostępność urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami – pobierz plik

Opis działalności wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w tekstach łatwych do czytania (ETR):

 1. Powiat – pobierz plik
 2. Rada Powiatu – pobierz plik
 3. Zarząd Powiatu – pobierz plik
 4. Starosta – pobierz plik
 5. Wicestarosta – pobierz plik
 6. Członek Zarządu – pobierz plik
 7. Członek Zarządu – pobierz plik
 8. Sekretarz Powiatu – pobierz plik
 9. Skarbnik Powiatu – pobierz plik
 10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny – pobierz plik
 11. Wydział Geodezji – pobierz plik
 12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – pobierz plik
 13. Wydział Rady i Zarządu – pobierz plik
 14. Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – pobierz plik
 15. Wydział Komunikacji i Transportu – pobierz plik
 16. Wydział Finansowo-Budżetowy – pobierz plik
 17. Wydział Oświaty – pobierz plik
 18. Wydział Ochrony Środowiska – pobierz plik
 19. Wydział Promocji, Kultury i Sportu – pobierz plik
 20. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – pobierz plik
 21. Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – pobierz plik
 22. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – pobierz plik
 23. Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji – pobierz plik
 24. Biuro Kadr – pobierz plik
 25. Biuro Informatyki – pobierz plik
 26. Biuro Prawne – pobierz plik
 27. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pobierz plik
 28. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – pobierz plik
 29. Audytor Wewnętrzny – pobierz plik
 30. Służba BHP – pobierz plik
 31. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pobierz plik

Opis działalności powiatowych instytucji w tekstach łatwych do czytania (ETR):

 1. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach wraz z placówkami – pobierz plik
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 3. Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 4. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni – pobierz plik
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 6. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 7. Zakład Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 8. Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śl. – pobierz plik
 9. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach – pobierz plik
 10. Powiatowa oświata – pobierz plik