POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla mieszkańca

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

NIP Starostwa Powiatowego: 647-25-67-326
REGON Starostwa Powiatowego: 276285000

NIP Powiatu Wodzisławskiego: 647-21-75-218
REGON Powiatu Wodzisławskiego: 276255230

NIP Powiatu Wodzisławskiego jako podatnika VAT UE: PL6472175218

Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 (siedziba główna):

KANCELARIA
TEL: 32 453 97 10
FAX: 32 453 97 12
SEKRETARIAT STAROSTY
TEL: 32 453 97 13
SEKRETARIAT WICESTAROSTY
TEL: 32 453 97 16
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Starosta
Wicestarosta
Sekretarz

Skarbnik


Wydziały:
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Biuro Prawne
Finansowo-Budżetowy
Gospodarki Nieruchomościami
Organizacyjno-Administracyjny
Rady i Zarządu Powiatu
Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji
Biuro Kadr

Budynek przy ul.Pszowskiej 92 a

II KANCELARIA
TEL: 32 453 99 69, FAX: 32 412 09 42
SEKRETARIAT CZŁONKA ZARZĄDU
TEL: 32 412 09 85WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
TEL: 32 412 09 00, 32 412 09 05

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Wydziały:
Audytor Wewnętrzny/Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Biuro Informatyki
Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Komunikacji i Transportu
Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
Oświaty
Ochrony Środowiska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Promocji, Kultury i Sportu
Zdrowia i Polityki Społecznej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Służba BHP
Inspektor Ochrony Danych

Budynek przy ul.Mendego 3

Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  Ewidencja Gruntów– wydawanie wypisów i wyrysów – pok. 010 – parter,
tel: 32 453 97 67
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej– wydawanie kopii map – pok.002 – parter,
tel.: 32 453 97 75, fax: 3) 453 97 72
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
pok.006 – parter,
tel: 32 453 97 11

Godziny pracy Starostwa Powiatowego:

Obsługa Klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu:

  • od poniedziałku do środy: 8:00-15:00; czwartek: 8:00-17:00
  • piątek: 8:00-13:00

Obsługa Klientów w Wydziale Geodezji oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

  • od poniedziałku do środy: 7:30-15:00
  • czwartek: 7:30-16:30
  • piątek: 7:30-13:30

UWAGA: ostatni klient jest przyjmowany najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Wydziału Geodezji

Godziny pracy pozostałych komórek organizacyjnych:

  • od poniedziałku do środy: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-17:00
  • piątek: 7:30-14:00

Starosta przyjmuje strony w każdą środę w godz. od 13:00 do 16:00.