POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu: Mariusz Rakowski
tel: 32 453 97 34
e-mail: skarbnik@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śl.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności nadzór nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym oraz:

  1. Realizowanie polityki finansowej Powiatu;
  2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz nadzorowanie bieżącej kontroli jego wykonywania;
  4. Sporządzanie  sprawozdawczości budżetowej;
  5. Udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

Zastępcą Skarbnika Powiatu jest Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu: Katarzyna Froncek, tel. 32 453 97 39.