Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Skarbnik Powiatu - Powiat Wodzisławski

Skarbnik Powiatu

 

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski

Skarbnik Powiatu: Mariusz Rakowski
tel: 32 453 97 34
e-mail: skarbnik@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śl.

Informacja o działalności Skarbnika Powiatu w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. Nadzór nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
  2. Realizowanie polityki finansowej Powiatu.
  3. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
  4. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz nadzorowanie bieżącej kontroli jego wykonywania.
  5. Sporządzanie  sprawozdawczości budżetowej.
  6. Udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

Zastępcą Skarbnika Powiatu jest Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu: Katarzyna Froncek, tel. 32 453 97 39.