Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Komunikacji i Transportu - Powiat Wodzisławski

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Adres siedziby wydziału:
ul. Pszowska 92 a (parter)
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 41 20 900
komunikacja@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak

Naczelnik przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 15:00 – 17:00.
Na wizytę można się umówić pod numerem tel. 32 41 20 900 wew. 1.

Z-ca Naczelnika: Mariusz Wysłucha

Referat Praw Jazdy
e-mail: prawojazdy@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Monika Penkała

Referat Rejestracji Pojazdów
e-mail: rejestracja@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Martyna Sitek

Referat Transportu
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Mariusz Wysłucha

Zarządzanie Ruchem
e-mail: ruchdrogowy@powiatwodzislawski.pl
Główny specjalista: Dorota Horubała

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
 • czwartek 8:00 – 17:00,
 • piątek 8:00 – 13:00

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
 3. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych;
 4. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach niepublicznych, których zarządcą jest Powiat lub Skarb Państwa;
 5. Opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych;
 6. Opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu;
 7. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów;
 8. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców;
 9. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych;
 10. Wpisywanie osób do ewidencji instruktorów i wykładowców;
 11. Wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób;
 12. Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia w zakresie krajowego transportu osób i rzeczy;
 13. Organizowanie powiatowych przewozów użyteczności publicznej;
 14. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat;
 15. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny;
 16. Opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania stref płatnego parkowania i wyznaczanie miejsc przeznaczonych na parkowanie w tej strefie;
 17. Usuwanie pojazdów z dróg publicznych na podstawie dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na który usuwane są takie pojazdy;
 18. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego;
 19. Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 20. Prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

UWAGA: wszelkie należności z tytułu opłat za wydanie dokumentów związanych z prawem jazdy, rejestracją pojazdu, licencji, zezwoleń i zaświadczeń związanych z transportem itp. z wyjątkiem opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy: 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177