POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres siedziby wydziału:
ul. Pszowska 92 a (parter)
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 41 20 900

UDZIELANIE INFORMACJI: komunikacja@powiatwodzislawski.pl, tel. 32 41 20 905

UMAWIANIE WIZYT: tel. 32 41 20 905

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: tel. 32 41 20 906

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
tel. 32 41 20 900

Z-ca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
tel. 32 41 20 900

Referat Praw Jazdy
tel. 32 41 20 904
e-mail: prawojazdy@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Agnieszka Majoch – Choroba

Referat Rejestracji Pojazdów
tel. 32 41 20 907
e-mail: rejestracja@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Martyna Sitek

Referat Transportu
tel. 32 41 20 913
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl
Kierownik: Beata Czajka

Zarządzanie Ruchem
tel. 32 41 20 963
e-mail: ruchdrogowy@powiatwodzislawski.pl
Główny specjalista: Dorota Horubała

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
 • czwartek 8:00 – 17:00,
 • piątek 8:00 – 13:00

Uwaga: w czwartki rejestracja pojazdów od 8.00 do 15.00 (nie dotyczy klientów umówionych).

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
 3. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych;
 4. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach niepublicznych, których zarządcą jest Powiat lub Skarb Państwa;
 5. Opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych;
 6. Opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu;
 7. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów;
 8. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców;
 9. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych;
 10. Wpisywanie osób do ewidencji instruktorów i wykładowców;
 11. Wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób;
 12. Sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia w zakresie krajowego transportu osób i rzeczy;
 13. Organizowanie powiatowych przewozów użyteczności publicznej;
 14. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat;
 15. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny;
 16. Opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania stref płatnego parkowania i wyznaczanie miejsc przeznaczonych na parkowanie w tej strefie;
 17. Usuwanie pojazdów z dróg publicznych na podstawie dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na który usuwane są takie pojazdy;
 18. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego;
 19. Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 20. Prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

UWAGA: wszelkie należności z tytułu opłat za wydanie dokumentów związanych z prawem jazdy, rejestracją pojazdu, licencji, zezwoleń i zaświadczeń związanych z transportem itp. z wyjątkiem opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy:

22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ