Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Działalność Powiatu w nagraniach w Polskim Języku Migowym - Powiat Wodzisławski

Działalność Powiatu w nagraniach w Polskim Języku Migowym

 

Zgodnie z art. 6 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikujemy nagrania w Polski Języku Migowym na temat działalności Powiatu Wodzisławskiego.

To kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami, a także osób stale lub czasowo posiadających szczególne potrzeby w zakresie pokonywania bariery w komunikowaniu się. Wcześniej na naszej stronie zamieściliśmy już odczytywane maszynowo pliki, a także informacje o zakresie działalności Powiatu w tekstach łatwych do czytania tzw. ETR.

Powiat i jego organy:

Informacja o działalności Powiatu:

Informacja o działalności Rady Powiatu:

Informacja o działalności Zarządu Powiatu:

Informacja o działalności Starosty Wodzisławskiego:

Informacja o działalności Wicestarosty Wodzisławskiego:

Informacja o działalności członków Zarządu Powiatu:

Starostwo Powiatowe, jego wydziały, komórki i samodzielne stanowiska pracy:

Informacja o obsłudze osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim:

Informacja o dostępności Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Informacja o działalności Sekretarza Powiatu:

Informacja o działalności Skarbnika Powiatu:

Informacja o działalności Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

Informacja o działalności Wydziału Geodezji:

Informacja o działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

Informacja o działalności Wydziału Rady i Zarządu:

Informacja o działalności Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

Informacja o działalności Wydziału Komunikacji i Transportu:

Informacja o działalności Wydziału Finansowo-Budżetowego:

Informacja o działalności Wydziału Oświaty:

Informacja o działalności powiatowych placówek oświatowych:

Informacja o działalności Wydziału Ochrony Środowiska:

Informacja o działalności Wydziału Promocji, Kultury i Sportu:

Informacja o działalności Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej:

Informacja o działalności Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego:

Informacja o działalności Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:

Informacja o działalności Biura Komunikacji Społecznej i Informacji:

Informacja o działalności Biura Kadr:

Informacji o działalności Biura Informatyki:

Informacja o działalności Biura Prawnego:

Informacja o działalności Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Informacja o działalności Audytora Wewnętrznego:

Informacja o działalności Służby BHP:

Informacja o działalności Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Powiatowe jednostki organizacyjne:

Informacja o działalności powiatowych placówek oświatowych:

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy:

Informacja o działalności Powiatowego Zarządu Dróg:

Informacja o działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami:

Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Informacja o działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Staroście Wodzisławskim:

Informacja o działalności Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych:

Informacja o działalności Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także o działalności Powiatowego Domu Dziecka i Powiatowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

Informacja o działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia „PERŁA”:

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II: