POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia lub oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.