Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/572/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Ogłoszenie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/572/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i użyczenie, poniżej opisanych: