Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 124, w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta  Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00008338/5, oznaczonej działką nr 2438/70, karta mapy 1, obręb Radoszowy, jednostka ewidencyjna Rydułtowy.

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem.: „Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Nieboczowach” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę, poniżej opisanych.