POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia lub oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.