Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2024 - Powiat Wodzisławski

2024

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Industriada 2024 w Prochowni” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.