Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2013 - Powiat Wodzisławski

2013

Konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.) zamieszczamy ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczętym etapie pierwszym konsultacji społecznych, który będzie trwał od 02.01.2014 r. do 05.02.2014 r.