Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2013

2013

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.