Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - Powiat Wodzisławski

Konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.) zamieszczamy ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczętym etapie pierwszym konsultacji społecznych, który będzie trwał od 02.01.2014 r. do 05.02.2014 r.

Dokument Implementacyjny jest częścią Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wskazuje on priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego) w skali kraju.

Wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne, organizacje społeczne jak również inne podmioty) mogą zapoznać się z przygotowaną dokumentacją oraz wypowiedzieć się na temat jej treści przez złożenie swoich uwag i wniosków za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie http://www.srt-2020.pl/.

 

OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju – pobierz