Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Informacja o naborze na członków komisji konkursowych - Powiat Wodzisławski

Informacja o naborze na członków komisji konkursowych

Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i Rozdziału XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego

zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 9 stycznia 2014 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski-w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu pod nr telefonu: 32 41 20 943

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego
Tadeusz Skatuła

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata – pobierz