Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2013

2013

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Pszów, będącej własnością Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. 1.3760 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowo-mieszkalnym, położona na terenie miasta Pszów przy ul. Armii Krajowej 105, obejmująca działki nr nr 71 o pow. 0.3600 ha, 72 o pow. 0.1760 ha, 297/73 o pow. 0.0530 ha, 298/73 o pow. 0.7870ha, karta mapy 3, obręb Krzyżkowice, zapisana na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej GL1W/00066363/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów ( obciążeń).