Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Uwaga NGO: rusza otwarty konkurs ofert - Powiat Wodzisławski

Uwaga NGO: rusza otwarty konkurs ofert

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego już mogą zaczynać przygotowywanie ciekawych ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na dzisiejszym posiedzeniu podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu, na który przeznaczył w sumie 91 tys. zł.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych podejmowanych na rzecz mieszkańców powiatu wodzisławskiego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska.

Oferty zgodne ze wzorem  określonym w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa) do dnia 8 stycznia 2014 roku do godz. 15.30

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego dostępny jest TUTAJ

Z kolei wzór formularza oferty można pobrać TUTAJ.

UWAGA: Przypominamy również, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92a działa Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie m.in. zarządzania organizacją, pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów społecznych. Ponadto można także skorzystać ze szkoleń oraz porad specjalistycznych, np. księgowych, marketingowych czy też prawnych.

Kontakt: ul. Pszowska 92a (parter, wejście od strony kasy), tel. 32 453 99 83, e-mail: inkubator@powiatwodzislawski.pl