Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Otwarte konkursy ofert - Powiat Wodzisławski

Otwarte konkursy ofert

 

Ważny link:

 • wzory ofert, umów i sprawozdań (uproszczonych, standardowych, i w ramach tzw. regrantingu) obowiązujące w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – przejdź (nowe okno)
 • generator wniosków Witkac – przejdź (nowe okno)

Konkursy:

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa oraz sportu – przejdź do ogłoszenia

 • Nabór do komisji konkursowej – zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – przejdź do ogłoszenia
 • Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 r. w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – PRZEJDŹ
 • Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie sportu – PRZEJDŹ
 • Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia – PRZEJDŹ
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2024 roku podjął decyzję o nieudzieleniu dotacji na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B – przejdź do ogłoszenia (link)


Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku. Szczegółowe informacje TUTAJ – pobierz PDF (296 KB)


Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa – przejdź do ogłoszenia (link, nowa strona)


Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku – przejdź do ogłoszenia (link, nowa strona)

 • Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu – pobierz

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych realizacji na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przejdź do ogłoszenia (link, nowa strona)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych realizacji na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przejdź do ogłoszenia (link, nowa strona)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych realizacji na działania kulturalne realizowane podczas powiatowej imprezy zaplanowanej na 28 sierpnia 2022 r. – przejdź do ogłoszenia (link, nowa strona)

 • Nabór do komisji konkursowej – przejdź do ogłoszenia (nowe okno)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie działań kulturalnych realizowanych podczas powiatowej imprezy – pobierz (PDF 48KB)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przejdź do ogłoszenia (nowe okno)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa – przejdź do ogłoszenia (nowe okno)

Wyniki konkursu w zakresie kultury i turystyki – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – przejdź do ogłoszenia


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone niedopłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. – pobierz (PDF 433 KB)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – pobierz (PDF 522 kb) Termin składania ofert: do 18 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs ofert dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia – przejdź (odnośnik)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs ofert dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa – przejdź (odnośnik)

wyniki konkursów:


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla podmiotów trzeciego sektora na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia-szczegóły w uchwale (pobierz PDF 2 MB)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r. – szczegóły w ogłoszeniu (link)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia-szczegóły w OGŁOSZENIU (link)

Unieważnienie konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

 • Informujemy, że w konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 5 ofert, jednak wszystkie zawierały błędy formalne. Z tego powodu konkurs w tej części został unieważniony – POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF 172 KB). Ogłoszono też nowy konkurs (szczegóły powyżej).

Ogłoszono otwarty konkurs na na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy” – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 1.03.2017 r. do 20.09.2017 r. PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Informujemy, że w konkursie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ponownie ogłoszono konkurs.


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”. – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Informujemy, że w konkursie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymagań formalnych. W związku z powyższym ponownie ogłoszono konkurs.


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu:

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dn. 23 listopada br. wyłonił następujące organizacje pozarządowe do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Fundację Togatus PRO BONO z siedzibą w Olsztynie – punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie,
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie: punkt w Rydułtowskim Centrum Kultury w Rydułtowach, punkt w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie oraz w Urzędzie Miasta Pszów.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  – POBIERZ (PDF, 579 KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2016 roku w zakresie:


Ogłoszono nabór do komisji konkursowych, które będą rozpatrywać oferty złożone w konkursach na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego na 2016 r. – szczegóły dostępne są TUTAJ.


Ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego

 • w dziedzinie kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.   TUTAJ
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia TUTAJ.

Składanie wniosków i sprawozdań dotyczących projektów na 2016 r. będzie możliwe za pomocą generatora witkac.

Generator jest dostępny w wersji online na stronie https://www.witkac.pl/strona


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnejPRZEJDŹ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – POBIERZ PDF, 341 KB


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w 2015 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia – więcej


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pobierz


Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 roku – przejdź


Wyniki otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska – więcej informacji …


Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – POBIERZ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – TUTAJ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – POBIERZ


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w 2013 r. w zakresie kultury i ochrony kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska – TUTAJ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Informujemy, że w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2012roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym zostało złożonych 5 ofert. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w dniu 06.06.2012roku po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym ofertom:

 1. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych  w Rydułtowach na projekt „Razem Łatwiej”, dotacja w kwocie 18.854 zł,
 2. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śląskim na projekt „Koń moim przyjacielem-hipoterapia krok do lepszego poznawania świata”, dotacja w kwocie 35.050 zł

Wyniki otwartego  konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2012 roku.


Wyniki otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2011 roku.