POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla Organizacji Pozarządowych

Otwarte konkursy ofert

Pliki do pobrania:


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Nabór do komisji konkursowej – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Nabór do komisji konkursowej – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu – POBIERZ (PDF 141KB)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu w zakresie kultury i turystyki – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu w zakresie sportu – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone niedopłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. – POBIERZ (PDF 433 KB)

Wyniki konkursu – PRZEJDŹ (odnośnik)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – POBIERZ (PDF 522 kb)

Termin składania ofert: do 18 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs ofert dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowiaPRZEJDŹ (odnośnik)

Wyniki – POBIERZ (PDF 398KB)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs ofert dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwaPRZEJDŹ (odnośnik)

wyniki konkursów:


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla podmiotów trzeciego sektora na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia-szczegóły w uchwale (POBIERZ PDF 2 MB)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r.szczegóły w OGŁOSZENIU (link)


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy dla podmiotów trzeciego sektora na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia-szczegóły w OGŁOSZENIU (link)

  • Nabór do komisji konkursowych – PRZEJDŹ

Wyniki konkursu w dziedzinie kultury – (PDF 233 KB)
Wyniki konkursu w dziedzinie sportu – (PDF 240 KB)
Wyniki konkursu w dziedzinie turystyki – (PDF 204 KB)

Unieważnienie konkursu w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

  • Informujemy, że w konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 5 ofert, jednak wszystkie zawierały błędy formalne. Z tego powodu konkurs w tej części został unieważniony – POBIERZ UCHWAŁĘ (PDF 172 KB). Ogłoszono też nowy konkurs (szczegóły powyżej).

Ogłoszono otwarty konkurs na na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy” – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 1.03.2017 r. do 20.09.2017 r. PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Informujemy, że w konkursie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ponownie ogłoszono konkurs.


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”. – PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

Informujemy, że w konkursie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymagań formalnych. W związku z powyższym ponownie ogłoszono konkurs.


Ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

WYNIKI KONKURSU:

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dn. 23 listopada br. wyłonił następujące organizacje pozarządowe do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Fundację Togatus PRO BONO z siedzibą w Olsztynie – punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie,
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie: punkt w Rydułtowskim Centrum Kultury w Rydułtowach, punkt w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie oraz w Urzędzie Miasta Pszów.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  – POBIERZ (PDF, 579 KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2016 roku w zakresie:


Ogłoszono nabór do komisji konkursowych, które będą rozpatrywać oferty złożone w konkursach na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego na 2016 r. – szczegóły dostępne są TUTAJ.


Ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego

  • w dziedzinie kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.   TUTAJ
  • w zakresie ochrony i promocji zdrowia TUTAJ.

Składanie wniosków i sprawozdań dotyczących projektów na 2016 r. będzie możliwe za pomocą generatora witkac.

Generator jest dostępny w wersji online na stronie https://www.witkac.pl/strona


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnejPRZEJDŹ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – POBIERZ PDF, 341 KB


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w 2015 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia – więcej


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pobierz


Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 roku – przejdź


Wyniki otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska więcej informacji …


Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – POBIERZ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – TUTAJ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – POBIERZ


Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w 2013 r. w zakresie kultury i ochrony kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska – TUTAJ


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Informujemy, że w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2012roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym zostało złożonych 5 ofert. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w dniu 06.06.2012roku po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym ofertom:

L.p./Nazwa podmiotu/Tytuł zadania/Ilość punktów/Przyznana kwota dotacji

1./Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych  w Rydułtowach /„Razem Łatwiej”/43,3/18.854,00 zł
2./Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu Śląskim /„ Koń moim przyjacielem-hipoterapia krok do lepszego poznawania świata” /36/35.050,0


Wyniki otwartego  konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2012 roku.


Wyniki otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2011 roku.