POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla Organizacji Pozarządowych

Inne informacje

Trwa nabór wniosków w ramach 16. edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji mających siedzibę na terenie m.in. powiatu wodzisławskiego – PRZEJDŹ


Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% z podatku PIT – PRZEJDŹ


WAŻNY KOMUNIKAT DOT. OBOWIĄZKÓW NGO, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMUPRZEJDŹ


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FESTIWALU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – PRZEJDŹ


ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA  1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2017 POBIERZ (PDF 356 KB)


Zapraszamy na spotkanie dotyczące doradztwa księgowego w zakresie zmian w ustawie o rachunkowości i księgowego zamknięcia roku 2016, które odbędzie się 21 lutego w godz. 16.00–19.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a więcej informacji (link)


Nabór do Komisji Konkursowej (projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”) – więcej TUTAJ (link)


Nabór do Komisji Konkursowych – więcej TUTAJ (link)


Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące zasad rozliczania zadań publicznych w świetle Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 – 2016 r.

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmujące swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu FIO 2016.

miejsce spotkania: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Sala Sejmu Śląskiego
termin: 30 listopada 2016 r.
czas trwania: godz. 10:00 – 13:00

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (POBIERZ ZGŁOSZENIE w formacie doc.) do 25 listopada 2016 r. na adres e-mail: kuczynskab@katowice.uw.gov.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację do 28 listopada 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej (punkty porad prawnych) – więcej TUTAJ (link)


Ogłoszenie o rozpoczęciu głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – więcej TUTAJ (link)


Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – więcej TUTAJ (link)


Ankieta dotycząca działań realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu wodzisławskiego w 2015 r. 

Powiat Wodzisławski prowadzi badanie ankietowe dotyczące ubiegłorocznych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu wodzisławskiego. Celem badania jest uzyskanie informacji o podjętych przez NGO przedsięwzięciach w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.

Prosimy o wypełnienie formularza (wyłącznie w wersji elektronicznej) wpisując znak „X” obok pasującej odpowiedzi oraz odpowiadając na postawione pytania tam, gdzie wymaga tego ankieta.

Ankietę proszę odesłać na adres e-mail: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl do dnia 8 lutego 2016 r.

Pobierz ankietę (plik doc.)


Główne tezy i założenia do „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” – prezentacja POBIERZ (.pdf 1,31 MB)


Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (prezentacja) – stan po zmianach opublikowanych 9 września 2015 r. – POBIERZ (.pdf 584 KB)


Rozpoczęto prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Termin składania sugestii, wniosków i postulatów mija 10 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji w serwisie informacyjnym


Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego – więcej informacji


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowejwięcej informacji


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie PomocPodatnikom.pl serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt: „Jak obronić się przed fiskusem podczas kontroli podatkowej i skarbowej w firmie? – praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców i księgowych”.

Data szkolenia: 25.04.2014 r., w godz. 10°°- 13°°.
Miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, budynek A, I piętro, sala sesyjna Rady Miasta nr 129.
Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu rezerwacji miejsca oraz potwierdzenia udziału w szkoleniu należy przesłać mailem lub faksem wypełniony formularz, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.
Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń – 22.04.2014 r.

Prowadzący:
Przemysław Witkowski – radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie

Dodatkowe informacje:
Tel. 32 471 73 36
kontakt@pomocpodatnikom.plwww.pomocpodatnikom.pl


Skąd można pozyskać środki na dofinansowanie projektów dla organizacji pozarządowych?POBIERZ


Konferencja otwierająca projekt „Razem znaczy lepiej”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję otwierającą projekt „Razem znaczy lepiej” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Priorytetu V- „Dobre Rządzenie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –więcej informacji


Spotkanie doradcze dla NGO

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego działający przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na spotkanie doradcze dotyczące prawidłowego zamknięcia roku obrotowego i obowiązków sprawozdawczych z nim związanych – więcej informacji


Zaproszenie do udziału w projekcie „Razem znaczy lepiej”

Zapraszamy do udziału w partnerstwie lokalnym, które będzie pracować nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego oraz Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w projekcie „Razem znaczy lepiej” – POBIERZ

  • Deklaracja przystąpienia do udziału w partnerstwie – POBIERZ

Informacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się prowadzeniem porad prawnych lub obywatelskich

15 i 16.01.2014 r. w Hotelu Olimpia w Rybniku, ul Hotelowa 12, odbędzie się dwudniowe szkolenie dla praktyków – doradców i prawników, organizatorów poradnictwa mające na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu:
•    proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
•    metod wdrażania standardów
•    pracy poradniczej z klientami

Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, deklaracji oraz oświadczenia  i wysłanie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 13.01.2014 r. na adres e-mail: bpo@radlin.pl. Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

•    Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Henning , e-mail: bpo@radlin.pl, tel.: 605172170 od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zaproszeniu.
Formularz zgłoszeniowy – pobierz


DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ŚLĄSKU – AKADEMIA 50+

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: pracowników, członków i wolontariuszy do udziału w projekcie Akademia 50+. Przedsięwzięcie adresowane jest również do osób, które dopiero planują działać społecznie w strukturach NGO. Już 21 lutego br. w Katowicach rozpocznie się w ramach Akademii 50+ cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności z zakresu: finansowania organizacji ze środków unijnych i donatorów, wizerunku organizacji i budowania partnerstw. Szkolenia są bezpłatne.

Akademia 50+ jest projektem szkoleniowym, którego organizatorami są Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja 4SELF. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych, poprawa efektywności i wydajności podmiotów prowadzących działalność w trzecim sektorze oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie  i świętokrzyskie. Do udziału w spotkaniach zapraszamy: UTW, fundacje, stowarzyszenia, hospicja, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz osoby, które są w trakcie rejestracji własnego NGO.

 

Na Śląsku najbliższe szkolenia odbędą się  w dniach 21 – 24 lutego br. w centrum Katowic, w programie warsztatów:

21.02.2013- Partnerstwo -współpraca zamiast konkurowania

22.02.2013- Techniki zarządzania projektem, nauka myślenia projektowego

23.02.2013- Wizerunek organizacji

24.02.2013- KREDYTOWANIE -Finansowanie – jak nie pchać się w pułapki, lecz skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki zewnętrzne dla zwiększenia potencjału NGO

 

Można uczestniczyć w 75 % szkolenia – zgodnie z zasadami projektu.

Patronat medialny nad projektem sprawuje TVP Kraków, Echo Dnia oraz portal Superstarsi.pl. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne na: www.akademia50plus.uj.pl

 

Informacja o projekcie

Anna Wrzesińska
Biuro Projektu Akademii 50+ – Fundacja dla UJ
e-mail:
biuro@akademia50plus.uj.pl
tel: 691 769 463


Senator Rzeczypospolitej Polskiej Adam Zdziebło serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie „PROJEKTują przyszłość”.

Jest to konkurs na najlepszy projekt organizacji pozarządowych, które posiadają siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego i tam koncentrują swoją działalność. Ma on na celu promocję organizacji pozarządowych i ich działań.

Dla zwycięzcy przewidziano nagrody – wycieczkę do Europarlamentu, realizację reportażu video o laureacie oraz tytuł najlepszego projektu.

Zgłoszenia wraz z dokładnym opisem, przebiegiem i efektami realizowanego projektu
z zastrzeżeniem, że musi to być projekt realizowany w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych można wysyłać do 30 listopada br. na adres e-mail: redakcja@tuwodzislaw.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 najciekawszych, które zostaną nominowane do tytułu Najlepszego Projektu.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania internautów portalu tuwodzislaw.pl
Regulamin dostępny na portalu tuwodzislaw.pl


Badanie ankietowe organizacji pozarządowych w 2010 r.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wśród organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego w 2010 roku.

Pobierz


Badanie ankietowe organizacji pozarządowych w 2009 r.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wśród organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego w 2009 roku.

Pobierz


Badanie ankietowe organizacji pozarządowych w 2008 r.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wśród organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego w 2008 roku.

Pobierz


OFERTA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI Z POWIATU RECKLINGHAUSEN (NIEMCY)

Zapisy umowy partnerskiej z 2001 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim oraz Powiatem Recklinghausen dają obu samorządom możliwość wspierania inicjatyw zrzeszeń, organizacji, klubów, izb, kościołów i innych instytucji, które przyczyniają się do realizacji konkretnej współpracy dwustronnej na różnych płaszczyznach. Powiaty mogą udzielać tego wsparcia poprzez pośrednictwo w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami.
Jeżeli Państwa organizacja, mająca siedzibę w powiecie wodzisławskim, była zainteresowana potencjalną współpracą z podmiotem czy organizacją o podobnym profilu i zakresie działalności z terenu powiatu Recklinghausen w Niemczech – informujemy o możliwości wystąpienia z takim zapytaniem do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, które przekaże informację o Państwa zainteresowaniu stronie niemieckiej.
Należy również dodać, że nawiązanie współpracy z organizacją z zagranicy wpisuje się w „Program Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” i oznacza realizację jednego z celów szczegółowych Programu, którym są działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami. To zaś otwierałoby możliwość realizacji przez daną organizację zadania publicznego przy wsparciu ze środków budżetowych Powiatu Wodzisławskiego.
Ewentualne zapytania, jak również oferty współpracy można też kierować na adres poczty elektronicznej promocja@powiatwodzislawski.pl.