Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Inne informacje

Inne informacje

 

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką lub stowarzyszeniem (np. członkowie zarządu stowarzyszenia). Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w polecenie „Utwórz zgłoszenie”.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie zgłasza się każdą zmianę danych już widniejących w Centralnym Rejestrze Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem był 31 stycznia 2022 r. Organizacje, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia, powinny zrobić to niezwłocznie.

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja
https://publicystyka.ngo.pl/zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-ngo-do-crbr-w-pytaniach-i-odpowiedziach


Komunikat dot. obowiązków NGO, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (stan prawny: czerwiec 2019 r.) – PRZEJDŹ