POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Dla Organizacji Pozarządowych

Wykaz organizacji na terenie powiatu wodzisławskiego

SPIS TREŚCI

I Działalność w zakresie polityki społecznej

II Działalność kulturalna

III Sport

IV Turystyka

V Zdrowie i środowisko

VI Działalność gospodarcza

VII Integracja europejska

VIII Hobby

IX Inne organizacje

X Ochotnicze Straże Pożarne

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, działających na terenie powiatu wodzisławskiego znajduje się TUTAJ (kliknij).