Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - Powiat Wodzisławski

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Uchwała nr 1/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie: określenia sposobu realizacji zadań o których mowa w art. 41i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – pobierz

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – pobierz

Uchwała nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego – pobierz