POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (2012-2014)

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji:

 • Przewodniczący:
  Arkadiusz Skowron – Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydułtów
 • Wiceprzewodniczący:
  Marian Drosio – Radny Powiatu Wodzisławskiego
 • Sekretarz:
  Barbara Jasińska-Musik – Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
 • Pozostali członkowie:
  Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego
  Dawid Topol – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego
  Donata Malińska – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
  Anna Białek – Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
  Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
  Stanisław Gorzawski – Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  Izabela Kalinowska – Stowarzyszenie Nasz Wodzisław

Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji – POBIERZ