POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (2020-2023)

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji została powłana przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 12 lutego 2020 r. Na nową trzyletnią kadencję w skład rady zostali powołani:

  1. Jolanta Górecka – przedstawicielka Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  2. Alojzy Szymiczek – przedstawiciel Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  3. Jan Zemło – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, przewodniczący Rady,
  4. Barbara Jasińska-Musik – przedstawicielka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, sekretarz Rady,
  5. Bożena Kowalczyk – przedstawicielka Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wiceprzewodnicząca Rady,
  6. Grażyna Mnich – przedstawicielka Towarzystwa Charytatywnego „Rodzina”,
  7. Anna Białek – przedstawicielka Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”,
  8. Monika Hejczyk* – przedstawicielka organizacji Fundacja „Akademia Rozwoju Kreatywnego”

Dnia 11 marca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, powołanej przez Zarząd Powiatu dnia 12 lutego na 3-letnią kadencję.

Na swoim posiedzeniu wybrano prezydium Rady. Przewodniczącym został Jan Zemło – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Wiceprzewodniczącą Bożena Kowalczyk z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a Sekretarzem Barbara Jasińska-Musik – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ogłoszenie Komisji Skrutacyjnej z otwarcia urny oraz sprawdzenia ilości głosów w związku z głosowaniem na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzonego w dniach 22-31 stycznia 2020 r. – POBIERZ

*p. Monika Hejczyk została powołana przez Zarząd Powiatu w skład PRDPP 30 czerwca 2021 r. Wcześniej w Radzie zasiadał p. Wojciech Żurek, którego na jego wniosek Zarząd Powiatu odwołał ze składu PRDPP.