POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (2020-2023)

Opinie/stanowiska Rady

Opinia nr 1/2020 (PDF, 94 KB) z 14 kwietnia 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 2/2020 (PDF, 96 KB) z 19 sierpnia 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 3/2020 (PDF, 95 KB) z 2 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

Opinia nr 4/2020 (PDF, 85 KB) z 2 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach.

Opinia nr 5/2020 (PDF, 89 KB) z 18 września 2020 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.