Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Informujemy, że w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2014 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zostały złożone 2 ofert. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w dniu 04.06.2014 roku po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym ofertom:

1.    Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek; tytuł zadania: „Rehabilitacja nad morzem”; liczba punktów: 42,5 ; kwota dofinansowania:  20.000,00 zł
2.    Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, tytuł zadania: „ W zdrowym ciele zdrowy duch”; liczna punktów: 42; kwota dofinansowania: 20.000,00 zł