Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane w 2017 r.

Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Udział w pracach Komisji jest społeczny, tj. nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem.

Szczegóły w ogłoszeniu – POBIERZ (PDF 276 KB)

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji –POBIERZ (plik .doc 44KB)