Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia w 2017

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji w ogłoszeniu – POBIERZ (plik PDF 303 KB)

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji: