Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór kandydatów do komisji konkursowych - Powiat Wodzisławski

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na zadania publiczne z kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

Logo powiatu wodzisławskiego

Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Zgłoszenia odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który udostępniony jest poniżej. Wystarczy wypełnić i podpisać zgłoszenie, a następnie:

  • dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
  • przesłać pocztą lub
  • przesłać jego skan na adres e-mail ngo@powiatwodzislawski.pl.

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany  przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu 32 41 20 943 lub 32 41 20 945 oraz pisząc na adres e-mail: ngo@powiatwodzislawski.pl

Zapraszamy do współpracy!

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (docx 19KB)
  2. Informacja o naborze (docx 19KB)