POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji w zakresie pomocy społecznej – wyniki konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 1.03 2017 r. do 31.12.2018 r.

Załącznik: