POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 r. z zakresu kultury i turystyki

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – POBIERZ (PDF 110KB) Unieważnienie konkursu w zakresie turystyki i krajoznawstwa –POBIERZ (PDF 105KB)

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – POBIERZ (PDF 110KB)

Unieważnienie konkursu w zakresie turystyki i krajoznawstwa –POBIERZ (PDF 105KB)