Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się przeprowadzenia zadań w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r.

Szczegóły w ogłoszeniu – POBIERZ (PDF 5MB)

Wzór oferty wykonania zadania publicznego – POBIERZ (PLIK DOC 328 KB)

Instrukcja wypełnienia oferty – POBIERZ (PDF 1MB)

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.