Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór do komisji konkursowej (projekt „Lepsze jutro”)

Nabór do komisji konkursowej (projekt „Lepsze jutro”)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze – POBIERZ (PLIK DOC 90KB)

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ (PLIK DOC 112 KB)