Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Uwaga NGO: rusza kolejny konkurs ofert

Uwaga NGO: rusza kolejny konkurs ofert

Zarząd Powiatu ogłosił kolejny, otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zdań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku. Tym razem można składać projekty w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Oferty składane w konkursie powinny być realizowane pomiędzy 10 marca a 30 grudnia br. i dotyczyć:

  • działań edukacyjnych dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zasad racjonalnego odżywiania i chorób do których może prowadzić nieprawidłowe odżywianie tj. otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, ortoreksja,
  • działań w zakresie profilaktyki uzależnień od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, komputera, internetu, hazardu, pornografii, telefonu wśród dzieci i młodzieży powiatu,
  • edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Na projekty konkursowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Zarząd przeznaczył 12 000 zł. Termin składania ofert mija 12 lutego 2016 roku o godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Oferty muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogą skorzystać z ułatwienia w postaci możliwości wypełnienia wniosku za pomocą generatora „Witkac” (link do niego dostępny jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie powiatu). Wprawdzie oferent, który do przygotowania oferty wykorzystał generator wniosków „Witkac”, musi ją po wypełnieniu i wysłaniu w generatorze jeszcze wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w kancelarii Starostwa, ale dzięki skorzystaniu z generatora ma szansę otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

Przypominamy również, że 26 stycznia o godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92 a odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad otwartych konkursów ofert oraz szkolenie z generatora wniosków dotacyjnych „Witkac .pl”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie (POBIERZ, 457 KB)