Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do 20 października 2017 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO STAROSTWA POWIATOWEGO.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pod nr telefonu: 32 41 20 943/32 41 20 945.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze do Komisji (PDF 594 KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy (plik .doc 45 KB)