Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznał dofinansowanie do projektu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w 2013 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zostały złożone 2 oferty. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującemu oferentowi:

L.p.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Ilość punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Fundacja Na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia

Projektowanie przyszłości.”

30,64

12.525,00 zł