POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2020 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.