Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu - Powiat Wodzisławski

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Industriada 2024 w Prochowni” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim uwagi dotyczące oferty.

Do pobrania:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego pt. Industriada 2024 w Prochowni (PDF 2 MB)