Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ruszyła VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - Powiat Wodzisławski

Ruszyła VI edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Ruszył nabór zadań w VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wnioski przyjmowane będą do 13 maja br. za pośrednictwem generatora eBO. Do dyspozycji mieszkańców jest 5 mln złotych.

Zielona grafika z informacjami zawartymi w tekście. U góry logo województwa śląskiego

Na co warto zwrócić uwagę przy zgłaszaniu zadania:

  • zadania inwestycyjne w tej edycji należy zgłaszać wyłącznie w puli EKO, na mieniu województwa, a ich koszt ma być mniejszy bądź równy 1.000.000 zł;
  • zadania nieinwestycyjne (kursy, szkolenia, warsztaty) należy zgłaszać wyłącznie w puli REGIO, a ich wartość ma się mieścić w przedziale 20.000 zł – 100.000 zł;
    zadanie zgłasza mieszkaniec województwa ;
  • jeśli wskazano lokalizację dla realizacji zadania – należy dołączyć zgodę władającego obiektem/terenem. Formularz zadania, zgoda władającego oraz lista poparcia muszą być zgodne z zatwierdzonym wzorem;
  • w tej edycji zarówno w puli EKO jak i REGIO wystarczy 50 podpisów osób popierających dane zadanie. Jednak dobrą praktyką jest, aby lista poparcia była nieco dłuższa (przydatne w sytuacji gdy np. coś niewyraźnie się zeskanuje);
  • przed zgłoszeniem zadania należy sprawdzić czy zostały załączone prawidłowe i kompletne załączniki – dotyczy to zwłaszcza zgody i listy poparcia.

Odpowiedzi na pytania udzielają pracownicy Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych: 32 77 40 559, 32 77 40 672,32 77 40 801.

Źródło: Śląskie. Budżet Obywatelski