Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Fundację Muzyczną Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Oferta w trybie małego grantu

W związku ze złożeniem przez Jednostkę Strzelecką 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Strzelcy Ziemi Wodzisławskiej” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2030+”

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 — 2030+”. Konsultacje będą się odbywały od 6 do 21 kwietnia 2023 roku.