POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu na terenie powiatu wodzisławskiego w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyn oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1473), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961r. Nr 39, poz. 202), zwanego dalej „Rozporządzeniem.”.

Ogłoszenie o tzw. „małym grancie”

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na zadanie pn.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania Śląskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.

Oferta w sprawie tzw. „małego grantu”

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Bieg barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.