Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenia

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Starochorzowską Fundację Kultury oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert z okazji Dnia Niepodległości-Przyłączenie Śląska do Polski” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 listopada 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Mszana w miejscowości Mszana. Pierwszy przetarg przeprowadzony 21 września 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.