POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami – statut PPZOZ

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęcają mieszkańców powiatu oraz podmioty trzeciego sektora, tj. organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami – apteki

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęcają mieszkańców powiatu oraz podmioty trzeciego sektora, tj. organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.