Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór przedstawicieli trzeciego sektora do komitetów sterujących - Powiat Wodzisławski

Nabór przedstawicieli trzeciego sektora do komitetów sterujących

Informujemy o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatki i kandydatów na przedstawicielki i przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu do 29 maja 2024 r.

Zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór do KSM”.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia dostępne są pod linkiem:

https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/