Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Terenowy Punkt Paszportowy

Terenowy Punkt Paszportowy

 

Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śląskim jest terenową jednostką Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zlokalizowany jest przy ulicy Pszowskiej 92a (budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego obok Wydziału Komunikacji i Transportu).

  • tel. 32 41-20-976, 32 41-20-977
  • fax: 32 41-20-975.

W punkcie klienci przyjmowani są w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 15:30
  • czwartek: 7:30 – 17:00
  • piątek: 7:30 – 14:00

Punkt prowadzi kompleksową obsługę paszportową, obejmującą zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego, jak i odbiór gotowego dokumentu.

UWAGA: Wniosku nie można wydrukować ze strony internetowej.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych nie nakłada na organ paszportowy obowiązku umieszczania w Internecie formularza wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ściśle określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych. Jest to dokument dwustronny o nietypowym formacie (różnym od A4), o wymiarach 297 X 139 mm, w którym w określonych pozycjach znajduje się miejsce na fotografię oraz podpis wnioskodawcy.

Dane z wniosku paszportowego są wprowadzane do ewidencji paszportowej przy użyciu specjalistycznego systemu informatycznego, który wymaga umieszczenia fotografii oraz podpisu wnioskodawcy w pozycjach, zgodnie ze wzorem wniosku zawartym w rozporządzeniu. Ponadto, stosowana ze względów technicznych odpowiednia grubość papieru pozwala uniknąć zniekształcenia skanowanego zdjęcia biometrycznego (przyklejenie zdjęcia do zwykłej kartki papieru powoduje jej pofałdowanie) i podpisu (dwustronne wypełnienie wniosku paszportowego powoduje perforację papieru, zwłaszcza w ramce, w której wnioskodawca umieszcza swój podpis), a także służy zapewnieniu bezpieczeństwa danych przechowywanych we wnioskach paszportowych.

Udostępniając nieodpłatnie jednolite wnioski paszportowe organ paszportowy nie naraża klientów na konieczność drukowania wniosków na odmiennym od powszechnie stosowanego w drukarkach papierze i przycinania do obowiązującego wzoru.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw paszportowych są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Galeria: