POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Dla mieszkańca

Zamówienia publiczne, przetargi

Linki do zamówień publicznych  i przetargów Starostwa Powiatowego:

JEDNOSTKI POWIATOWE:

Powiatowy Zarząd Dróg:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Powiatowy Urząd Pracy:

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła w Gorzycach:

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach:

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PERŁA” :

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych:

POWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE:

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.:

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 1 w Rydułtowach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie:

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl: