POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla mieszkańca

Zamówienia publiczne, przetargi

Linki do zamówień publicznych  i przetargów Starostwa Powiatowego:

JEDNOSTKI POWIATOWE:

Powiatowy Zarząd Dróg:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Powiatowy Urząd Pracy:

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła w Gorzycach:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PERŁA”:

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych:

POWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.:

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie:

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie:

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.: