Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarządzanie kryzysowe - Powiat Wodzisławski

Zarządzanie kryzysowe

 

Zarządzenie kryzysowe w powiecie

Ludzkość od początków swego istnienia ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi, gdyż żyjemy w środowisku niepewnym, nie możemy w pełni przewidzieć działania sił przyrody. Zwiększona częstotliwość występowania klęsk naturalnych, wymusza nowy model narodowych systemów bezpieczeństwa, zawierający kompleksowe narzędzia zarządzania kryzysowego, umożliwiające równoczesne wykorzystanie zasobów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania, tj.: międzynarodowym, regionalnym i krajowym, przez co możemy ograniczać sytuacje wywołujące kryzys oraz minimalizować ich skutki. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, określa właśnie organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowym wykonuje starosta przy pomocy administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołanego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym