Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów

 

Od stycznia 2010 obowiązuje rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Wojewoda zobowiązuje w nim właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynków. W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów, w okresie obfitych opadów śniegu i mrozów, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu, zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, aby je usunąć. Natomiast usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego „jako lekka konstrukcja stalowa”, powinno się odbywać pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia wojewoda powierza policji, straży pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.

 

Do pobrania: