Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego - Powiat Wodzisławski

Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W celu pełnej realizacji tego zapisu w maju 2011 r. utworzony został Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego przy ulicy Raciborskiej 105 w Gorzycach – Osinach.

Do pobrania: