POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Zarządzanie kryzysowe

Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W celu pełnej realizacji tego zapisu w maju 2011 r. utworzony został Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego przy ulicy Raciborskiej 105 w Gorzycach – Osinach.

Do pobrania: