Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Wodzisławski

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań publicznych, związanych z przekazywaniem informacji o zagrożeniach występujących na terenie powiatu wodzisławskiego, współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, utworzone zostało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 44-300 Wodzisław Śląski
 • ul. Pszowska 68
 • tel. 32 – 453 93 93
 • Całodobowy dyżur pracownika Starostwa Powiatowego – 693 506 033
 • e-mail: pczk@powiatwodzislawski.pl