POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu: Michał Lorek
tel. 32 453 97 17
e- mail: sekretarz@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śl.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności nadzór nad Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym, Wydziałem Rady i Zarządu Powiatu, Biurem Informatyki oraz Biurem Kadr, a także:

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa;
  2. Zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Powiatu;
  3. Wprowadzanie na posiedzenia Zarządu otrzymane od zainteresowanych podmiotów materiały, a także przygotowywanie w przedmiotowych sprawach odpowiedzi z upoważnienia i w imieniu Zarządu oraz kierowanie ich do wskazanych adresatów;
  4. Sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. Koordynowanie zadań z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej;
  6. Wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
  7. Nadzorowanie pracy związanej z merytorycznym i terminowym rozpatrzeniem petycji.