Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sekretarz Powiatu - Powiat Wodzisławski

Sekretarz Powiatu

 

Sekretarz Powiatu Michał Lorek
 

Sekretarz Powiatu: Michał Lorek
tel. 32 453 97 17
e- mail: sekretarz@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śl.

Informacja o działalności Sekretarza Powiatu w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  1. Nadzór nad Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym, Wydziałem Rady i Zarządu Powiatu, Biurem Informatyki oraz Biurem Kadr.
  2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa.
  3. Zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Powiatu.
  4. Wprowadzanie na posiedzenia Zarządu otrzymane od zainteresowanych podmiotów materiały, a także przygotowywanie w przedmiotowych sprawach odpowiedzi z upoważnienia i w imieniu Zarządu oraz kierowanie ich do wskazanych adresatów.
  5. Sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Koordynowanie zadań z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej.
  7. Wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.
  8. Nadzorowanie pracy związanej z merytorycznym i terminowym rozpatrzeniem petycji.