Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Promocji, Kultury i Sportu - Powiat Wodzisławski

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 

Adres siedziby:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska  92a
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32 453 99 76

Naczelnik: Józef Szymaniec
e-mail: jozef.szymaniec@powiatwodzislawski.pl
tel. 32 453 99 76
III piętro, pok. 311

Zastępca naczelnika: Lucyna Wojtas
tel. 32 41 20 949
e-mail: lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl
kultura@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Starszy inspektor: Agnieszka Lubszczyk
tel. 32 41 20 961
e-mail: agnieszka.lubszczyk@powiatwodzislawski.pl
sport@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Podinspektor: Romana Jaworska
tel. 32 41 20 962
e-mail: romana.jaworska@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 312

Pomoc administracyjna: Elżbieta Szymiczek
e-mail: elzbieta.szymiczek@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu poprzez inicjowanie bądź współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego.
 2. Udział w opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych wszechstronnie ukazujących dorobek Powiatu i jego walory za pośrednictwem różnorodnych publikacji i wydawnictw oraz środków masowego przekazu.
 3. Realizowanie zakupów i dystrybucji materiałów promocyjnych Powiatu.
 4. Realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków poprzez:
  a) organizację powiatowych imprez kulturalnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury,
  b) realizację spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
  c) realizację zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury.
 5. Realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:
  a) sporządzenie i realizacja programu opieki nad zabytkami,
  b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków informujących o tym, iż podlegają ochronie,
  c) przyjmowanie zgłoszeń związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
  d) przygotowanie procedur konkursowych oraz realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego.
 6. Realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez:
  a) organizowanie powiatowych imprez z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć sportowych,
  b) wykonywanie zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

Przydatne informacje:

 • Regulamin kalendarza imprez i wydarzeń odbywających się na terenie powiatu wodzisławskiego – pobierz (PDF 205 KB)
 • Logo Powiatu Wodzisławskiego: przejdź