POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: aab@powiatwodzislawski.pl

Uwaga 1 listopada nastąpi zmiana godzin przyjęć interesantów. Od listopada Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej będzie przyjmował:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00,
 • w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,
 • w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

Naczelnik Wydziału: Marcin Celmer
tel. 32 453 97 66

I Z-ca naczelnika Kierownik I referatu – Alicja Wieczorek tel. 32 453 97 65
Obsługa gmin: Wodzisław Śl., Gorzyce i Mszana

II Z-ca naczelnika Kierownik II referatu – Joanna Buchcik tel. 32 453 97 65
Obsługa gmin: Rydułtowy, Radlin, Pszów, Lubomia, Godów i Marklowice

Pracownicy Wydziału Referat I
Obsługa Miasta Wodzisław Śl.
Maria Juraszek tel. 32 453 97 79
Ewa Bartecka tel. 32 453 97 79

Obsługa Gminy Mszana
Agnieszka Dziobkowska tel. 32 453 97 68

Obsługa Gminy Gorzyce
Ewa Smołka-Koszorz tel. 32 453 97 64
Joanna Etmańska tel. 32 453 97 38
Dorota Kopacka tel. 32 453 97 64

Pracownicy Wydziału Referat II
Obsługa Miasta Rydułtowy

Aleksandra Hołusza tel. 32 453 97 62

Obsługa Miasta Radlin, Gminy Lubomia i Miasta Pszów
Bożena Syrek tel. 32 453 97 63
Patrycja Penkała tel. 32 453 97 63

Obsługa Gminy Godów i Gminy Marklowice
Iwona Banaś-Szczepaniuk tel. 32 453 97 38
Monika Wróblewska tel. 32 453 97 64

Pomoc administracyjna

Michaela Grzenia

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych w szczególności ze:

 1. Sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. Sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
 3. Wydawaniem pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu oraz na wykonanie robót budowlanych,
 4. Wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 5. Wydawaniem decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego inwestora,
 6. Przyjmowaniem zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 7. Przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
 8. Wydawaniem dzienników budowy,
 9. Wydawaniem zaświadczeń w sprawach budowlanych,
 10. Wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali,
 11. Sporządzeniem sprawozdań dotyczących ruchu budowlanego dla potrzeb Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie http://system.sios.pl/search

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ