Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - Powiat Wodzisławski

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00
 • czwartek 8:00 – 17:00
 • piątek 8:00 – 13:00

Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału: Marcin Celmer
e-mail: aab@powiatwodzislawski.pl

I Zastępca Naczelnika – Joanna Buchcik
joanna.buchcik@powiatwodzislawski.pl
II Zastępca Naczelnika – Patrycja Penkała
patrycja.penkala@powiatwodzislawski.pl

Pracownicy Wydziału:

Obsługa Miasta Wodzisław Śl.:
Monika Wróblewska tel.32 4539723 (wybierz 1 następnie 7)
Dorota Kopacka tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 7)

Obsługa Gminy Mszana:
Agnieszka Dziobkowska tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 3)

Obsługa Gminy Gorzyce:
Ewa Smołka-Koszorz tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 4)
Ewa Bartecka tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 4)

Obsługa Miasta Rydułtowy:
Aleksandra Hołusza tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 2)

Obsługa Miasta Radlin:
Bożena Syrek tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 6)

Obsługa Gminy Lubomia, Gminy Marklowice i Miasta Pszów:
Maria Juraszek tel.032 4539723 (wybierz 1 następnie 8)
Anita Kozielska tel. 032 4539723 (wybierz 1 następnie 8)

Obsługa Gminy Godów:
Iwona Banaś-Szczepaniuk tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 5)

Pomoc administracyjna:
Michaela Grzenia tel. 32 4539723 (wybierz 1 następnie 0)

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych w szczególności ze:

 1. Sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.
 2. Sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych.
 3. Wydawaniem pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu oraz na wykonanie robót budowlanych.
 4. Wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 5. Wydawaniem decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego inwestora.
 6. Przyjmowaniem zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
 7. Przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę lub rozbiórkę.
 8. Wydawaniem dzienników budowy.
 9. Wydawaniem zaświadczeń w sprawach budowlanych.
 10. Wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali.
 11. Sporządzeniem sprawozdań dotyczących ruchu budowlanego dla potrzeb Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Przydatne informacje:

 1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie http://system.sios.pl/search
 2. Serwis e-budownictwo  (link, nowe okno)
 3. Platforma e-usług publicznych Starostwa Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – PeUP (link, nowe okno)
 4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP (link, nowe okno)
 5. Wizytę w Wydziale (wizyta w sprawie złożenia nowego bądź wcześniej złożonego wniosku) można zarezerwować elektronicznie. Aby zarezerwować wizytę, należy wejść na stronę: https://erezerwacje.powiatwodzislawski.pl/ (otwórz w nowym oknie), wybrać odpowiedni rodzaj spraw, a następnie dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „Rezerwuj” zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.