Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji

 

Adres siedziby Biura:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.

Kierownik Biura, Audytor Wewnętrzny: Mariusz Hałacz
tel. 32 412 09 40
e-mail: audyt@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pokój 215

Inspektor Ochrony Danych: Aleksander Kloc
 iod@powiatwodzislawski.pl

Informacja o działalności biura w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14 KB)

Zadania w zakresie audytu wewnętrznego:

  1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu.
  2. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie działań podjętych w celu realizacji zaleceń poaudytowych.
  3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.

Zadania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji:

  1. Informowanie administratora danych i innych podmiotów o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
  3. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
  4. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru procedur i zabezpieczeń SZBI, rejestru umów powierzenia danych, rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  5. Utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.