POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Oświaty

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: oswiata@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zöllner-Solowska
tel. 32 453 99 66
II piętro, pok. 201

Zastępca naczelnika: Agnieszka Lepiorz
tel. 32 453 99 63
II piętro, pok. 201

REFERAT EDUKACJI:
Kierownik: Celina Machnik
tel. 32 453 99 61
II piętro, pok. 202

Starszy inspektor: Bożena Szkatuła
tel. 32 453 99 68
II piętro, pok. 202

Podinspektor: Martyna Oślislok
tel. 32 4120978
II piętro, pok. 203

REFERAT EKONOMICZNY:
Kierownik: Jarosława Pawelec
tel. 32 453 99 64
II piętro, pok. 207

Główny Specjalista: Bogumiła Durka
tel. 32 453 99 65
II piętro, pok. 207

REFERAT  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:
Kierownik: Barbara Kiermas-Langer
tel. 32 453 99 67
II piętro, pok. 206

Inspektor: Małgorzata Ludwicka
tel. 32 453 99 67
II piętro, pok. 206

Podinspektor: Kamila Bura
tel. 32 412 09 69
II piętro, pok.205

Pomoc administracyjna: Anna Olejniczak
II piętro, pok. 205

REFERAT NADZORU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Kierownik: Dorota Gabrowska
tel. 32 453 99 60

Inspektor: Sylwia Burda
tel. 32 412 09 50

Podinspektor: Monika Wala
tel. 32 412 09 50

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

 1. Zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym  specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi a także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. Prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych;
 3. Przekazywaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym;
 4. Nadzorowaniem działalności finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym;
 5. Nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 6. Przyznawaniem nauczycielom dodatkowej pomocy zdrowotnej;
 7. Powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski;
 8. Dokonywaniem cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa oświatowego;
 9. Udziałem szkół i placówek oświatowych w programach edukacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków unijnych;
 10. Zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 11. Prowadzeniem przeglądów w nadzorowanych publicznych szkołach i placówkach oświatowych;
 12. Prowadzeniem kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ

WNIOSKI DO POBRANIA – PRZEJDŹ