Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Oświaty - Powiat Wodzisławski

Wydział Oświaty

 

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: oswiata@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zöllner-Solowska
tel. 32 453 99 66
II piętro, pok. 204

Zastępca naczelnika: Agnieszka Lepiorz
tel. 32 412 09 64
II piętro, pok. 229

Referat edukacji:

 • Kierownik: Celina Machnik
  tel. 32 453 99 61
  II piętro, pok. 202
 • Główny specjalista: Bożena Szkatuła
  tel. 32 453 99 68
  II piętro, pok. 202
 • Inspektor: Martyna Oślislok
  tel. 32 453 99 60
  II piętro, pok. 203
 • Inspektor: Małgorzata Ludwicka
  tel. 32 453 99 63
  II piętro, pok. 203

Referat ekonomiczny:

 • Kierownik: Jarosława Pawelec
  tel. 32 453 99 64
  II piętro, pok. 207
 • Główny Specjalista: Bogumiła Durka
  tel. 32 453 99 65
  II piętro, pok. 207

Referat projektów edukacyjnych:

 • Kierownik: Barbara Kiermas-Langer
  tel. 32 453 99 67
  II piętro, pok. 206
 • Podinspektor: Kamila Bura
  tel. 32 412 09 69
  II piętro, pok.205
 • Pomoc administracyjna: Anna Olejniczak
  tel. 32 412 09 69
  II piętro, pok. 205

Referat nadzoru publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

 • Kierownik: Dorota Kłosek
  tel. 32 453 99 60
 • Inspektor: Sylwia Burda
  tel. 32 412 09 50
 • Podinspektor: Monika Wala
  tel. 32 412 09 50

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

 1. Zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym  specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi a także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. Prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych;
 3. Przekazywaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym;
 4. Nadzorowaniem działalności finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym;
 5. Nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 6. Przyznawaniem nauczycielom dodatkowej pomocy zdrowotnej;
 7. Powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski;
 8. Dokonywaniem cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa oświatowego;
 9. Udziałem szkół i placówek oświatowych w programach edukacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków unijnych;
 10. Zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 11. Prowadzeniem przeglądów w nadzorowanych publicznych szkołach i placówkach oświatowych;
 12. Prowadzeniem kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

Wnioski do pobrania – przejdź