Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Finansowo-Budżetowy - Powiat Wodzisławski

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: platnik@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Barbara Wajsman
tel. 32 453 97 53

Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu – Zastępca Skarbnika Powiatu: Katarzyna Froncek
tel. 32 453 97 39

Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej – Główny księgowy Starostwa Powiatowego: Sonia Szlosarek
tel. 32 453 97 42

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz sporządzanie informacji z wykonania budżetu.
  2. Sporządzanie projektów uchwał organu stanowiącego oraz wykonawczego w przedmiocie zmian w budżecie oraz zmian układu wykonawczego budżetu.
  3. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
  4. Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych Powiatu.
  5. Nadzorowanie realizacji budżetu powiatu, dochodów Skarbu Państwa.
  6. Prowadzenie windykacji należności budżetu powiatu, budżetu państwa.
  7. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
  8. Prowadzenie rachunkowości w zakresie budżetu powiatu, planu finansowego Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
  10. Prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeniowej ZUS oraz podatkowej Starostwa.